Phạm Sơn

  • Creative manager
  • Brand manager
  • Artist
  • Graphic designer
  • Video Production
  • Nguyên tổng thư ký Hội Nghệ thuật Nhân đạo Thành phố Hà Nội
  • Nguyên tổng thư ký Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường Việt Nam – C4e (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam)

Sản phẩm tiêu biểu